Energomontaż Południe

Relacje Inwestorskie

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6699f253c8b20'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6699f253c8ba2'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6699f253c9115'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6699f253c916f'"

5/2014 (04.03.2014)

Termin zaprzestania podlegania przez Emitenta obowiązkom informacyjnym oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

4/2014 (25.02.2014)

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż lokali mieszkalnych kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

3/2014 (17.01.2014)

Wynik przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

2/2014 (14.01.2014)

Odstąpienie od kontraktu na dostawę i montaż konstrukcji stalowych reaktorów SCR realizowanego w Elektrowni Kozienice S.A.

1/2014 (03.01.2014)

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2014

53/2013 (31.12.2013)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

52/2013 (16.12.2013)

Odstąpienie od dwóch umów handlowych zawartych z RAFAKO S.A.

51/2013 (11.12.2013)

Wynik przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

50/2013 (29.11.2013)

Odstąpienie od umowy na wykonanie prac mechanicznych na terminalu LNG w Świnoujściu

49/2013 (28.11.2013)

Wynik przetargu na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości


Copyright © Energomontaż - Południe S.A.