string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt669a1055cb074'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt669a1055cb173'"
Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Bieżące
Bieżące
Termin zaprzestania podlegania przez Emitenta obowiązkom informacyjnym oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 5/2014
Data raportu: 04.03.2014

Termin zaprzestania podlegania przez Emitenta obowiązkom informacyjnym oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał komunikat z dnia 3 marca 2014 r. zgodnie z treścią, którego z końcem dnia 10 marca 2014 r. upływa 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki. Stosownie do art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...), z upływem tego terminu, z mocy prawa następuje skutek zaprzestania podlegania przez emitenta obowiązkom wynikającym z powyższej ustawy, powstałym w związku z dopuszczeniem jego akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wycofanie akcji spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. z obrotu na tym rynku.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowanych jest obecnie 70.972.001 akcji (serii A, B, C, D oraz E) ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.)

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki:

Raport bieżący nr 5/2014
0,1 MB
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony