string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt669a095b65c4e'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt669a095b65d41'"
Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Bieżące
Bieżące
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

Raport bieżący nr: 53/2013
Data raportu: 31.12.2013

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2013 r. ogłosił pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

Przedmiotem przetargu jest:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Katowicach przy ul. Piotrowickiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych (Sąd) prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/00116719/1,
b) udział 1224366/1472300 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Katowicach przy ul. Piotrowickiej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 6/2 oraz numer 6/3 oraz taki sam udział w prawie własności budynków i budowli posadowionych na tych działkach, dla których Sąd prowadzi księgę wieczystą KA1K/00000464/2.

Przetargiem nie są objęte lokale mieszkalne położone przy ul. Piotrowickiej 97a/10, 93a/14, 99a/13 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej numer KA1K/00000464/2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, szczegółowo opisane w regulaminie przetargu.

Dopuszczalne jest składanie wyłącznie łącznych ofert dotyczących całości przedmiotu przetargu określonego w pkt a) i b) powyżej.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu została obniżona o 10% i wynosi 38.944.957,26 zł netto.
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferent zobowiązany jest do złożenia dowodu wpłaty wadium w wysokości 3.894.495,72 zł.

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-Komisarza w dniu 17.01.2014 r. o godzinie 11:00, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.

Umowa sprzedaży przedmiotu przetargu zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-Komisarza w przedmiocie wyboru oferty. Zapłata ceny nabycia nastąpi najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona.

Szczegółowe warunki przetargu zostały zawarte w ogłoszeniu o przetargu, które ukazało się w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 31 grudnia 2013 r. Warunki przetargu zostaną również zamieszczone na stronie firmowej Emitenta www.energomontaz.pl.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Załączniki:

Raport bieżący nr 53/2013
0,12 MB
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony