string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6699f816f107b'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6699f816f117e'" Energomontaż-Południe SA - Okresowe
Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Okresowe
Okresowe
string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6699f81703bd7'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt6699f81703c5c'"

Raporty kwartalne

Rok Raport Pobierz
2013 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku
2013 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za trzeci kwartał 2013 roku Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za trzeci kwartał 2013 roku
2013 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za pierwszy kwartał 2013 roku Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za pierwszy kwartał 2013 roku
2012 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za trzeci kwartał 2012 roku Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za trzeci kwartał 2012 roku
2012 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za pierwszy kwartał 2012 roku Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za pierwszy kwartał 2012 roku
2011 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za czwarty kwartał 2011 roku Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za czwarty kwartał 2011 roku
2011 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za trzeci kwartał 2011 roku Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za trzeci kwartał  2011 roku
2011 Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za pierwszy kwartał 2011 roku Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za pierwszy kwartał 2011 roku
2010 Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2010 Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2010
2010 Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2010 Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2010
2009 Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2009 Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2009
2009 Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2009 Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2009
2009 Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2009 Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2009
2008 Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2008 Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2008
2008 Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2008 Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2008
2008 Skonsolidowany raport finansowy za II kwartał 2008 Skonsolidowany raport finansowy za II kwartał 2008
2008 Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2008 Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2008
2007 Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2007 Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2007
2007 Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2007 Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2007
2007 Skonsolidowany raport finansowy za II kwartał 2007 Skonsolidowany raport finansowy za II kwartał 2007
2007 Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2007 Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2007
2006 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2006 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2006
2006 Skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2006 Skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2006
2006 Skonsolidowany raport finansowy grupy kapitałowej za III kwartał 2006 Skonsolidowany raport finansowy grupy kapitałowej za III kwartał 2006
2006 Skonsolidowany raport finansowy grupy kapitałowej za IV kwartał 2006 Skonsolidowany raport finansowy grupy kapitałowej za IV kwartał 2006
2005 Dane finansowe za II kwartał 2005 Dane finansowe za II kwartał 2005
2005 Dane finansowe za I kwartał 2005 Dane finansowe za I kwartał 2005

 

Raporty półroczne

Rok Raport Pobierz
2013 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2013 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2013
2013 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2013 - Oświadczenia Syndyka Spółki Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2013 - Oświadczenia Syndyka Spółki
2013 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2013 - Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2013 - Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta
2012 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2012 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2012
2012 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2012 - Oświadczenia Zarządu Spółki Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2012 - Oświadczenia Zarządu Spółki
2012 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2012 - Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2012 - Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta
2011 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2011 - Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2011 - Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
2011 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2011 - Oświadczenia Zarządu podmiotu dominującego Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2011 - Oświadczenia Zarządu podmiotu dominującego
2011 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2011 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2011
2010 Skonsolidowany raport półroczny 2010 Skonsolidowany raport półroczny 2010
2010 Skonsolidowany raport półroczny 2010 - Oświadczenie Zarządu podmiotu dominującego Skonsolidowany raport półroczny 2010 - Oświadczenie Zarządu podmiotu dominującego
2010 Skonsolidowany raport półroczny 2010 - Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Skonsolidowany raport półroczny 2010 - Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
2009 Skonsolidowany raport półroczny 2009 Skonsolidowany raport półroczny 2009
2009 Skonsolidowany raport półroczny 2009 - Oświadczenia Zarządu podmiotu dominującego Skonsolidowany raport półroczny 2009 - Oświadczenia Zarządu podmiotu dominującego
2009 Skonsolidowany raport półroczny 2009 - Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Skonsolidowany raport półroczny 2009 - Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
2008 Skonsolidowany raport półroczny 2008 Skonsolidowany raport półroczny 2008
2007 Skonsolidowany raport półroczny 2007 Skonsolidowany raport półroczny 2007
2006 Raport biegłych rewidentów z przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2006 Raport biegłych rewidentów z przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2006
2006 Sprawozdanie finansowe Spólki za I pólrocze 2006 Sprawozdanie finansowe Spólki za I pólrocze 2006
2006 Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za I półrocze 2006 Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za I półrocze 2006
2006 Opinia i raport biegłych rewidentów z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 Opinia i raport biegłych rewidentów z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2006
2006 Raport biegłych rewidentów z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 Raport biegłych rewidentów z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2006
2006 Sprawozdanie z działalności Spółki za I półrocze 2006 Sprawozdanie z działalności Spółki za I półrocze 2006
2006 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2006 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2006
2005 Dane finansowe za I pólrocze 2005 Dane finansowe za I pólrocze 2005
2005 Skonsolidowane dane finansowe z I półrocze 2005 Skonsolidowane dane finansowe z I półrocze 2005

 

Raporty roczne

Rok Raport Pobierz
2012 Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta dotyczące badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe za 2012 rok Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta dotyczące badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe za 2012 rok
2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe za 2012 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe za 2012 rok
2012 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe za 2012 rok
2012 Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta dotyczące badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta dotyczące badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok
2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej za 2012 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej za 2012 rok
2012 Sprawozdanie finansowe Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej za 2012 rok Sprawozdanie finansowe Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej za 2012 rok
2011 Sprawozdanie finansowe Energomontaż-Południe SA za 2011 rok Sprawozdanie finansowe Energomontaż-Południe SA za 2011 rok
2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Energomontaż-Południe SA za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Energomontaż-Południe SA za 2011 rok
2011 Opinia nezależnego biegłego rewidenta - 2011 rok Opinia nezależnego biegłego rewidenta - 2011 rok
2011 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok
2011 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za 2011 rok Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za 2011 rok
2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za 2011 rok
2011 Opinia niezależnego biegłego rewidenta - 2011 rok Opinia niezależnego biegłego rewidenta - 2011 rok
2011 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok
2010 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2010
2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010
2010 Skonsolidowany Raport Roczny 2010 - Opinia biegłych rewidentów Skonsolidowany Raport Roczny 2010 - Opinia biegłych rewidentów
2010 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010
2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Energomontaż-Południe SA za rok 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Energomontaż-Południe SA za rok 2010
2010 Sprawozdanie finansowe za rok 2010 - Opinia biegłych rewidentów Sprawozdanie finansowe za rok 2010 - Opinia biegłych rewidentów
2010 Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2010 Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2010
2010 Sprawozdanie finansowe Energomontaż-Południe SA za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Energomontaż-Południe SA za rok 2010
2009 Skonsolidowany Raport Roczny 2009 - Opinia biegłych rewidentów Skonsolidowany Raport Roczny 2009 - Opinia biegłych rewidentów
2009 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009
2009 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2009 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2009
2009 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009
2009 Raport Roczny 2009 - Opinia biegłych rewidentów Raport Roczny 2009 - Opinia biegłych rewidentów
2009 Raport z badania sprawozdania finansowego 2009 Raport z badania sprawozdania finansowego 2009
2009 Sprawozdanie finansowe za rok 2009 Sprawozdanie finansowe za rok 2009
2009 Sprawozdanie z działalności za rok 2009 Sprawozdanie z działalności za rok 2009
2008 Skonsolidowany Raport Roczny 2008 - Opis Skonsolidowany Raport Roczny 2008 - Opis
2008 Skonsolidowany Raport Roczny 2008 - Opinia biegłych rewidentów Skonsolidowany Raport Roczny 2008 - Opinia biegłych rewidentów
2008 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008
2008 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2008 Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2008
2008 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008
2008 Raport Roczny 2008 - Opis Raport Roczny 2008 - Opis
2008 Raport Roczny 2008 - Opinia biegłych rewidentów Raport Roczny 2008 - Opinia biegłych rewidentów
2008 Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2008 Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2008
2008 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 Sprawozdanie finansowe za rok 2008
2008 Raport Roczny 2008 - Sprawozdanie z działalności za rok 2008 Raport Roczny 2008 - Sprawozdanie z działalności za rok 2008
2007 Skonsolidowany raport roczny 2007 Skonsolidowany raport roczny 2007
2007 Raport roczny 2007 Raport roczny 2007
2006 Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2006 Energomontażu-Południe SA Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2006 Energomontażu-Południe SA
2006 Raport Roczny 2006 Energomontażu-Południe SA Raport Roczny 2006 Energomontażu-Południe SA
2005 Dane finansowe za 2005 Dane finansowe za 2005
2005 Skonsolidowane dane finansowe za 2005 Skonsolidowane dane finansowe za 2005

 

Drukuj
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony