string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt669a0832e1743'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt669a0832e17fa'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt669a0832e38bd'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt669a0832e3935'" Energomontaż-Południe SA Raporty bieżące RSS http://www.inwestor.energomontaz.pl EP SA - Raporty bieżące pl 120 <![CDATA[Termin zaprzestania podlegania przez Emitenta obowiązkom informacyjnym oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym]]> http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2682,955,termin-zaprzestania-podlegania-przez-emitenta-obowiazkom-informacyjnym-oraz-wycofania-akcji-spolki-z-obrotu-na-rynku-regulowanym.htm http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2682,955,termin-zaprzestania-podlegania-przez-emitenta-obowiazkom-informacyjnym-oraz-wycofania-akcji-spolki-z-obrotu-na-rynku-regulowanym.htm Tue, 04 Mar 2014 11:26:19 -0600 <![CDATA[Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż lokali mieszkalnych kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"]]> http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2678,955,ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-sprzedaz-lokali-mieszkalnych-kompleksu-mieszkaniowego-osiedle-ksiazece-quot.htm http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2678,955,ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-sprzedaz-lokali-mieszkalnych-kompleksu-mieszkaniowego-osiedle-ksiazece-quot.htm Tue, 25 Feb 2014 13:47:24 -0600 <![CDATA[Wynik przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"]]> http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2677,955,wynik-przetargu-na-sprzedaz-kompleksu-mieszkaniowego-osiedle-ksiazece-quot.htm http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2677,955,wynik-przetargu-na-sprzedaz-kompleksu-mieszkaniowego-osiedle-ksiazece-quot.htm Fri, 17 Jan 2014 12:16:06 -0600 <![CDATA[Odstąpienie od kontraktu na dostawę i montaż konstrukcji stalowych reaktorów SCR realizowanego w Elektrowni Kozienice S.A.]]> http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2676,955,odstapienie-od-kontraktu-na-dostawe-i-montaz-konstrukcji-stalowych-reaktorow-scr-realizowanego-w-elektrowni-kozienice-s-a.htm http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2676,955,odstapienie-od-kontraktu-na-dostawe-i-montaz-konstrukcji-stalowych-reaktorow-scr-realizowanego-w-elektrowni-kozienice-s-a.htm Tue, 14 Jan 2014 12:59:22 -0600 <![CDATA[Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2014]]> http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2664,955,harmonogram-publikacji-raportow-okresowych-w-roku-2014.htm http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2664,955,harmonogram-publikacji-raportow-okresowych-w-roku-2014.htm Fri, 03 Jan 2014 15:28:44 -0600 <![CDATA[Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"]]> http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2662,955,ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-kompleksu-mieszkaniowego-osiedle-ksiazece-quot.htm http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2662,955,ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-kompleksu-mieszkaniowego-osiedle-ksiazece-quot.htm Tue, 31 Dec 2013 11:18:56 -0600 <![CDATA[Odstąpienie od dwóch umów handlowych zawartych z RAFAKO S.A.]]> http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2661,955,odstapienie-od-dwoch-umow-handlowych-zawartych-z-rafako-s-a.htm http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2661,955,odstapienie-od-dwoch-umow-handlowych-zawartych-z-rafako-s-a.htm Mon, 16 Dec 2013 20:33:16 -0600 <![CDATA[Wynik przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"]]> http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2660,955,wynik-przetargu-na-sprzedaz-kompleksu-mieszkaniowego-osiedle-ksiazece-quot.htm http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2660,955,wynik-przetargu-na-sprzedaz-kompleksu-mieszkaniowego-osiedle-ksiazece-quot.htm Wed, 11 Dec 2013 12:26:06 -0600 <![CDATA[Odstąpienie od umowy na wykonanie prac mechanicznych na terminalu LNG w Świnoujściu]]> http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2659,955,odstapienie-od-umowy-na-wykonanie-prac-mechanicznych-na-terminalu-lng-w-swinoujsciu.htm http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2659,955,odstapienie-od-umowy-na-wykonanie-prac-mechanicznych-na-terminalu-lng-w-swinoujsciu.htm Fri, 29 Nov 2013 16:27:39 -0600 <![CDATA[Wynik przetargu na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości]]> http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2658,955,wynik-przetargu-na-sprzedaz-majatku-wchodzacego-w-sklad-masy-upadlosci.htm http://www.inwestor.energomontaz.pl/artykuly/2658,955,wynik-przetargu-na-sprzedaz-majatku-wchodzacego-w-sklad-masy-upadlosci.htm Thu, 28 Nov 2013 16:20:10 -0600