ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI z dnia 27.06.2013 r.

 

Dokument Pobierz
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Proponowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pdf
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012
pdf
Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki
pdf
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów
pdf
Formularz głosowania przez pełnomocnika
pdf

Wypełnione i podpisane pełnomocnictwa w formacie .pdf należy przesyłać na adres:

pelnomocnictwo.wza@energomontaz.pl

Propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres:

zmiany.wza@energomontaz.pl