NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI z dnia 17.12.2012 r.

 

Dokument Pobierz
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Proponowane projekty uchwał na Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pdf
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów
pdf
Formularz głosowania przez pełnomocnika
pdf

Wypełnione i podpisane pełnomocnictwa w formacie .pdf należy przesyłać na adres:

pelnomocnictwo.wza@energomontaz.pl

Propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres:

zmiany.wza@energomontaz.pl


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI z dnia 18.07.2012 r.

 

Dokument Pobierz
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Proponowane projekty uchwał na Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pdf
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
25.06.2012 - Rozszerzenie porządku obrad Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
29.06.2012 - Zmiany w porządku obrad i projekt uchwały Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Sprostowanie wniosku w sprawie Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów
pdf
Formularz głosowania przez pełnomocnika
pdf

Wypełnione i podpisane pełnomocnictwa w formacie .pdf należy przesyłać na adres:

pelnomocnictwo.wza@energomontaz.pl

Propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres:

zmiany.wza@energomontaz.pl


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI z dnia 28.06.2012 r.

 

Dokument Pobierz
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Proponowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pdf
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów
pdf
Formularz głosowania przez pełnomocnika
pdf

Wypełnione i podpisane pełnomocnictwa w formacie .pdf należy przesyłać na adres:

pelnomocnictwo.wza@energomontaz.pl

Propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres:

zmiany.wza@energomontaz.pl


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI z dnia 12.04.2012 r.

 

Dokument Pobierz
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Proponowane projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pdf
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Załącznik do projektu uchwały nr 7 i uchwały nr 11 - Regulamin Walnego Zgromadzenia
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów
pdf
Formularz głosowania przez pełnomocnika
pdf

Wypełnione i podpisane pełnomocnictwa w formacie .pdf należy przesyłać na adres:

pelnomocnictwo.wza@energomontaz.pl

Propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres:

zmiany.wza@energomontaz.pl