ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż-Południe SA odbędzie się w dniu 27 czerwca 2011 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15.

Dokument Pobierz
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Proponowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pdf
Plan Połączenia - załącznik do projektu uchwały nr 34/uchwały nr 32
pdf
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki 2010
pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CK-Modus 2010
pdf
Sprawozdanie finasowe CK-Modus 2010
pdf
Sprawozdanie z działalności CK-Modus 2010
pdf
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów
pdf
Formularz głosowania przez pełnomocnika
pdf

Wypełnione i podpisane pełnomocnictwa w formacie .pdf należy przesyłać na adres:

pelnomocnictwo.wza@energomontaz.pl

Propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres:

zmiany.wza@energomontaz.pl