ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż-Południe SA odbędzie się w dniu 14 czerwca 2010 o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15.

Dokument Pobierz
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Proponowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pdf
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów
pdf
Formularz głosowania przez pełnomocnika
pdf

Wypełnione i podpisane pełnomocnictwa w formacie .pdf należy przesyłać na adres:

pelnomocnictwo.wza@energomontaz.pl

Propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres:

zmiany.wza@energomontaz.pl


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż-Południe SA odbędzie się w dniu 20 grudnia 2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15.

Dokument Pobierz
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pdf
Plan Połączenia - załącznik do Projektu Uchwały/Uchwały Nr 3 
pdf
Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 grudnia 2010 r.
pdf
Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 grudnia 2010 r.
pdf
Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 stycznia 2011 r.
pdf
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów
pdf
Formularz głosowania przez pełnomocnika
pdf

Wypełnione i podpisane pełnomocnictwa w formacie .pdf należy przesyłać na adres:

pelnomocnictwo.wza@energomontaz.pl

Propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres:

zmiany.wza@energomontaz.pl