ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż-Południe SA odbędzie się w dniu 15 maja 2009 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15.

Dokument Pobierz
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pdf
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pdf

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż-Południe SA odbędzie się w dniu 4 września 2009 r. w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15.

Dokument Pobierz
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej
pdf
Proponowane projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pdf
Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do momentu ogłoszenia przerwy
pdf
Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przerwie
pdf
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów
pdf
Formularz głosowania przez pełnomocnika
pdf

Wypełnione i podpisane pełnomocnictwa w formacie .pdf należy przesyłać na adres:

pelnomocnictwo.wza@energomontaz.pl

Propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres:

zmiany.wza@energomontaz.pl