ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż-Południe SA odbędzie się w dniu 6 czerwca 2008 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15.

Dokument Pobierz
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pdf
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pdf
Załącznik do projektu Uchwały Nr 23 pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej pdf
Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej pdf
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pdf
Załącznik do Uchwały Nr 28 pdf

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe SA odbędzie się w dniu 25 lipca 2008 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15.

Dokument Pobierz
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pdf
Projekt uchwały na Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pdf
Załącznik do projektu Uchwały Nr 1 pdf
Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pdf
Załącznik do Uchwały Nr 2 pdf