Energomontaż Południe

Historia Operacji na Akcjach

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt669a0681609fc'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt669a068160aed'"

DEBIUT GIEŁDOWY

Spółka od 13 listopada 1997 roku była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PODZIAŁ AKCJI (SPLIT)

Data Operacja Liczba akcji
28/12/2006 Podział akcji w stosunku 1:10 11.000.000
13/11/1997 Debiut giełdowy   1.100.000

DYWIDENDA

Deklaracja Ustalenie prawa Wypłata Kwota Rodzaj
27/04/2009 27/07/2009 14/08/2009 0,11 zł Gotówka
19/05/2008 03/07/2008 18/07/2008 0,10 zł Gotówka
07/06/2000 26/06/2000 04/09/2000
02/10/2000
0,50 zł
0,50 zł
Gotówka
Gotówka
22/05/1998 11/06/1998 30/06/1998 2,80 zł Gotówka

PRAWO POBORU

Ustalenie prawa Operacja
15/01/2007 Prawo poboru akcji serii C w stosunku 1:3

KOLEJNE EMISJE AKCJI

Rejestracja Liczba akcji Seria Rodzaj
17/02/2010 22.582.001 E Prywatna
07/10/2008   4.390.000 D Prywatna
31/08/2007 33.000.000 C Publiczna
18/09/1997      357.000 B Publiczna
01/04/1992      743.000 A Przekształcenie przedsiębiorstwa
państwowego w spółkę akcyjną

KOLEJNE WPROWADZENIE AKCJI DO OBROTU

Data Liczba akcji Seria Cena emisyjna Cena nominalna
17/02/2010 22.582.001 E   3,45 zł   1,00 zł
28/11/2008   4.390.000 D   2,83 zł   1,00 zł
17/09/2007 33.000.000 C   1,10 zł   1,00 zł
13/11/1997      357.000 B 50,00 zł 10,00 zł
13/11/1997      743.000 A - 10,00 zł

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.