Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Bieżące
Bieżące
Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta

Raport bieżący nr: 48/2013
Data raportu: 26.11.2013

Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada 2013 r. zbył w drodze odrębnych transakcji zorganizowane części przedsiębiorstwa Emitenta obejmujące:
- łącznie 200 pracowników Spółki,
- środki trwałe ruchome i wyposażenie stanowiące własność Spółki niezbędne do prowadzenia działalności przez zorganizowane części przedsiębiorstwa,
- składniki niematerialne i prawne związane z zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa.

Nabywcami ww. zorganizowanych części przedsiębiorstwa są dwa podmioty RAFAKO S.A. oraz nie należący już do grupy kapitałowej Emitenta ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o.

Sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa wywołuje skutek przejścia części zakładu pracy na nabywców zgodnie z przepisem art. 231 Kodeksu pracy. Przejście zorganizowanych części przedsiębiorstwa na nabywców nastąpi 29 listopada 2013 r.

Łączna cena sprzedaży określonych powyżej zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta wyniosła 1.522,7 tys. zł netto. Cena zbycia nie była niższa od ceny oszacowania.

Konsekwencją zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa jest istotne zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z ponoszonymi kosztami zatrudnienia znacznej części pracowników Emitenta.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 25 listopada 2013 r. zawarto z ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o. (Dzierżawca) umowę dzierżawy:
a) nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Laboratoryjno-Badawczego, budynkiem Centrum Szkoleniowego i budynkiem gospodarczym, dla których to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1K/00011081/3 oraz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, dla których prowadzone są księgi wieczyste KA1K/00061873/7 i KA1K/00008989/4,
b) ruchomości.

Umowa dzierżawy została zawarta na okres 2 lat a miesięczny czynsz dzierżawny określono łącznie na 28 tys. zł netto.

Emitent oraz RAFAKO S.A. wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PBG i są powiązane osobowo poprzez osobę p. Pawła Mortasa pełniącego równocześnie funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Prezesa Zarządu RAFAKO S.A. Emitenta wiążą z RAFAKO S.A. również relacje handlowe. Emitent nie jest powiązany z ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Załączniki:

Raport bieżący nr 48/2013
0,11 MB
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony