Energomontaż Południe

Wynik przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

Publish date: 17.01.2014


W nawiązaniu raportu bieżącego nr 53/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w którym Spółka informowała o ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce" Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent Spółka) informuje że w związku z ww. przetargiem nie wpłynęła żadna oferta.

W nawiązaniu raportu bieżącego nr 53/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r., w którym Spółka informowała o ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce" Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z ww. przetargiem nie wpłynęła żadna oferta.

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.